IBAN:  SK93 0900 0000 0050 7765 9463  |  BIC: GIBASKBX  |  ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0907 395 987

3 1 2

Odpor.eu